Disclaimer en privacy


De door Yupika op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies. 
De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 


Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yupika kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Yupika aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Yupika aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Yupika worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Yupika. 


Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Yupika omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is van essentieel belang voor Yupika. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van cliënten. 
Op de website van Yupika worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. 
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. 
Wij laten alleen geautoriseerde medewerkers toe tot klantinformatie. 
De infrastructuur en programmas voor het administreren van klantgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Wij zullen geen klantinformatie aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of door de wet worden gedwongen. 


Privacybeleid

Indien er vragen zijn over het privacybeleid van Yupika, dan kunnen deze worden gericht aan: 
Technische Handelsonderneming Peek bv
o.v.v. privacybeleid Yupika

De Ring 13

5261 AE  VUGHT